Thực hiện kế hoạch số 428/PGD&ĐT-CM. V/v Hướng dẫn tổ chức hội thi “GVMN dạy giỏi” năm học 2018 – 2019 và kế hoạch năm học của nhà trường. Trường mầm non Vạn Hòa đã tham gia hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2018 – 2019. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nhằm đẩy mạnh ...