17 năm đứng trên bục giảng, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm về những học trò yêu quý. Nhưng năm 2013 - 2014 này là 1 năm in đậm nhất kỉ niệm về học trò của tôi đặc biệt là cháu Nguyễn Gia Bảo học sinh khuyết tật. Cháu Bảo vừa bị câm vừa bị điếc, việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn.