Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày học sinh trở lại trường chưa thể xác định được, vì thế để các con không quên đi việc học và để giữ được mối liên kết giữa giáo viên và học sinh trường MN Vạn Hòa TP Lào Cai đã triển khai các hình thức dạy và học để giúp học sinh củng cố kiến thức thông ...