Tập thể trường mầm non Vạn Hòa tiếp tục thực hiện tốt nội quy trong các năm học : 2014-2015