Chi đoàn thanh niên CSHCM trường mầm non Vạn Hòa tổ chức kết nghĩa với trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai, nhằm tăng cường sự đoàn kết gắn bó của hai đơn vị. Đặc biệt là nâng cao vai trò của đoàn thanh niên