Các bé lớp mẫu giáo lớn A2 vui thích các hoạt động của lớp, trẻ thích đến lớp để được học được vui chơi cùng cô giáo và các bạn.