Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 24
Năm 2021 : 24
 • Lự Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hoàng Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0369554218
 • Vũ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phường Phố Mới - TP Lào Cai

 • Dương Kim Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914349908
 • Tải Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM khối nhỡ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Phạm Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972276957
 • Phan Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0855262628
  • Email:
   doandanhlong244@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   9/2009-11/2011 là giáo viên trường MN Tả Ngài Chồ huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

   11/2011-8/2019 là Phó Hiệu trưởng trường MN Tả Ngài Chồ - huyện MK - tỉnh Lào Cai

   9/2019 đến nay là giáo viên trường MN Vạn Hòa - TP Lào Cai