Hoạt động vui chơi của bé

Các bé trường Mầm non Vạn Hòa tham gia các hoạt động vui chơi….

Hoạt động trải nghiệm

Các bé trường Mầm non Vạn Hòa tham gia các hoạt động trải nghiệm….

Bé yêu thiên nhiên

Các bé trường Mầm non Vạn Hòa chăm sóc rau xanh…

 

Trường Mầm non Vạn Hòa nơi ươm mầm những tài năng nhí

Các lớp đào tạo

Các khối Học

Đặc Trưng

Hoạt động ngoại khóa

Thư viện

ảnh hoạt động

Xem thêm

Thời gian

Các buổi học cho bé

Tiếng anh khối MGL 5 tuổi

14.20 – 16.00 pm Thứ 2 hàng tuần
9.00-10.30 am Thứ 3 hàng tuần

Classic

Học tiếng anh khối mẫu giáo lớn 5 tuổi (A1, A2). Tại phòng tiếng anh

Tiếng anh Khối bé và nhỡ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi
9.00 – 10.30 am Thứ 4 hàng tuần
9.00 – 10.30 am Thứ 5 hàng tuần

Học tiếng anh Lớp C1, B1.Tại phòng tiếng anh

Học tiếng anh
9.00 am- 10.30 am Thứ 3 hàng tuần (Phân hiệu giang đông)

Học tiếng anh lớp C2, B2, A3
Tại phòng tiếng anh phân hiệu Giang Đông

 

Học múa
9.00 – 10h am Thứ 4 hàng tuần
9.00 – 10h am Thứ 4 hàng tuần

Học múa khối mẫu giáo: Bé, Nhỡ, Lớn.          

Đặc Trưng

Hệ Thống trường quốc tế